KORONAVIRUS – aktuální informace

Stále platí povinnost mít při vstupu do objektu ordinace respirátor s minim. účinností FFP2.

S účinností od 17.5. se povoluje doprovod jedné osoby těhotné pacientce (hradící si těhotenský balíček) k ultrazvukovému vyšetření. Po ukončení vyšetření se doprovod nezdržuje v prostorách ordinace či čekárny a odchází mimo budovu – děkujeme za pochopení.

Naše ordinace se zapojila do plošného antigenního testování. Testování probíhá výtěrem z přední části nosu (nosních dírek). Test lze absolvovat 1x za 7 dní a je plně hrazen ze zdravotního pojištění. O provedení testu si řekněte sestře při vstupu do ordinace. Pokud chcete test mimo plánované vyšetření, napište nám e-mail a domluvíme si termín odběru.

Informace pro těhotné: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-tehotne-zeny-v-ere-covid-19/

Ockovani_tehotnych_kojicich_CVS_CGPS_3_červen2021(FINAL)