KORONAVIRUS – aktuální informace

Stále platí povinnost mít při vstupu do objektu ordinace respirátor s minim. účinností FFP2.

Doprovody pacientek (jedné osoby) k vyšetření možné jsou, vzhledem k aktuální epidemiologické situace vždy ale zvažte nutnost a potřebu přítomnosti doprovodu. Po vyšetření se doprovod nezdržuje v ordinaci ani v čekárně a opouští budovu.

Informace pro těhotné: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-tehotne-zeny-v-ere-covid-19/

Ockovani_tehotnych_kojicich_CVS_CGPS_3_červen2021(FINAL)